สถานที่ขอหวย วัดดอยคำ 2566 กราบไหว้ขอพร หลวงพ่อทันใจวัดดอยคำ พร้อมขอเลขเด็ด เลขดี เลขแม่นๆ รับโชคก้อนโต สมใจหมาย แน่นอน !

สถานที่ขอหวย วัดดอยคำ 2566

สถานที่ขอหวย วัดดอยคำ 2566 อีกหนึ่งสถานที่ ที่เราอยากจะแนะนำทุกท่าน เพราะที่นี่เดิมเคยเชิญ พระรอดหลวง อายุกว่า1,337 ปีจากในวิหารวัดออกมาเพื่อพลเมืองได้สรงน้ำ เนื่องในตอนเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปี๋ใหม่เมือง

ที่ วัดพระบรมธาตุ ภูเขาคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ พระครูไพเราะเจติยารักษา เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุภูเขาคำ ได้ประกอบพิธีเชิญพระรอดหลวง อายุ 1,337 ปี ออกมาจากวิหารวัด วัดพระธาตุดอยคำเชียงใหม่ เพื่อประชากรได้สรงน้ำในตอนเทศกาลวัน วัดหลวงพ่อทันใจ สงกรานต์ ปี พุทธศักราช2566 เพียงแต่นำน้ำขมิ้นส้มป่อยที่วัดจัดแจงไว้แล้ว สรงองค์พระรอดหลวง แล้วนำน้ำที่สรงมาโปรยหัว เพื่อความเป็นมงคลแก่ตัวเองและก็ครอบครัว

สถานที่ขอหวย วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ สงค์น้ำพระ ไหว้พระขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมลุ้นโชค 2566

สถานที่ขอหวย วัดดอยคำ 2566

ประวัติ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุดั้งเดิมกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่รอบๆภูเขาคำ ข้างหลังสวนหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากเมืองโดยประมาณ 10 กิโล วัดพระบรมสารีริกธาตุภูเขาคำ วัดพระธาตุดอยคำหลวงพ่อทันใจ มีความสูงจากระดับที่ราบจังหวัดเชียงใหม่ราว 140 เมตร และก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระบรมธาตุภูเขาคำ มีลานดูทิวทัศน์ซึ่งสามารถเห็นทิวทัศน์ทิวภาพรอบเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และก็ยังเป็นที่ติดตั้งพระผู้เป็นเจ้าทันใจซึ่งแก่โบราณกว่าห้าร้อยปี วัดพระบรมสารีริกธาตุภูเขาคำสร้างในปี พุทธศักราช 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์ที่ริภุญชัย โดยพระบุตรชายอีกทั้ง เป็นผู้ผลิต มีเจดีย์ใส่พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ศาลาการเปรียญกุฎีพระสงฆ์ แล้วก็พุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อ วัดทองบรรพต แม้กระนั้นราษฎรเรียกว่า วัดภูเขาคำประจำทุกปี โดยยึดถือเอาวันแรม 7 ค่ำ 8 ค่ำ หลังวันวิสาขบูชาทุกปี เป็นวันสรงน้ำพระธาตุ สถานที่ขอหวยแม่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) ทาง วัด พระธาตุ ดอยคำ จึงยึดถือเอาวันนี้จัดงาน และพิธีสรงน้ำเพื่อรำลึกนึกถึง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ที่ท่านได้สร้างเผยแพร่พระพุทธศาสนาเอาไว้

สถานที่ขอหวย วัดดอยคำ 2566

ที่ตั้งวัด พระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ หมู่ 3 เมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://gebtoktourthai.com , https://travel.trueid.net

เว็บหวยอันดับหนึ่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn