สถานที่ขอหวย วัดอุโปสถาราม 2566 วัดสวยอุทัยธานี อุโบสถงามลุ่มน้ำสะแกกรัง

สถานที่ขอหวย วัดอุโปสถาราม 2566

สถานที่ขอหวย วัดอุโปสถาราม 2566 หนึ่งในที่เที่ยวสำคัญ และทรงคุณค่ามากๆ สำหรับชาวอุทัยธานี นั่นคือวัดอุโปสถาราม หรือที่ชาวบ้านบริเวณนี้เรียกขานกันด้วยชื่อดั้งเดิมว่า วัดโบสถ์มโนรมย์ นั่นเอง จะมีความสวยงามขนาดไหน ตามไปดูกันได้เลย

เราเชื่อว่าคนกรุงน้อยคนนักที่จะรู้จัก แต่สำหรับชาวอุทัยฯ แล้วคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักวัดเก่าแห่งนี้อย่างแน่นอน สังเกตได้จากร้านรวงต่างๆ ในตัวเมืองอุทัยธานี ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเล็กๆ ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งร้านขายยาจีน ก็มักจะมีภาพของวัดอุโบสถารามประดับอยู่ที่ผนังทั้งนั้น สถานที่ขอหวยวัดอุโปสถาราม เรื่องราวเริ่มต้นของวัดโบสถ์นั้นย้อนกลับไปได้ไกลถึงปีพ.ศ. 2324 เลย วัดตั้งอยู่บนเกาะเทโพ ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง กระทั่งปีพ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสเมืองอุทัยธานีมาทางลำน้ำสะแกกรัง ชาวเมืองอุทัยธานีจึงได้ร่วมกันสร้างแพโบสถ์น้ำเพื่อใช้เป็นแพรับเสด็จ และร่วมกันจัดสร้างพระหล่อเงิน วัดอุโปสถารามอุทัยธานี ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์เพื่อถวายท่าน รัชกาลที่ 5 ก็ทรงรับ และพระราชทานคืนให้ชาวเมืองเก็บไว้เพื่อสักการบูชาที่วัดอุโปสถารามนั้นเอง

สุข สงบ งดงาม สถานที่ขอหวยวัดอุโปสถาราม 2566

สถานที่ขอหวย วัดอุโปสถาราม 2566

ประวัติวัดอุโปสถาราม

วัดอุโปสถารามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2324 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2425 เดิมชื่อ วัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่า วัดโบสถ์ วัดได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัดอุโปสถาราม66 เป็นการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2508 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2536 เล่ม 110 อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นภาพพุทธประวัติ ส่วนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้า เสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร สถานที่ขอหวย วัดอุโปสถาราม2566 ด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร นอกวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปางห้ามญาติ เลขดัง วัดอุโปสถาราม ซึ่งมีฉัตรห้าชั้นประดับอยู่เหนือเศียร ด้านซ้ายและขวาของพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทำด้วยไม้แก่นจันทน์สององค์

ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระประธานปางมารวิชัยจำนวนห้าองค์ซึ่งอยู่บนฐานชุกชีเดียวกัน มณฑปแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 โดยหลวงพิทักษ์ภาษา (บุญเรือง พิทักษ์อรรณนพ) เลขนำโชค วัดอุโปสถาราม สร้างถวายแด่พระสุนทรมุนี (จัน) หรือพระครูอุไททิศธรรม ซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัด มณฑปเป็นอาคารแปดเหลี่ยม สองชั้น มีบันไดวนอยู่ด้านนอกอาคาร ซุ้มหน้าต่างเป็นวงโค้งแบบอาคารในยุคอาณานิคม สถานที่ขอหวยภาคกลาง ลายปูนปั้นบนผนังด้านนอกที่เป็นภาพพระพุทธรูปปางถวายเนตรท่ามกลางหงส์และนกกระสา สิ่งขึ้นชื่ออีกอย่างของวัดนี้ก็คือ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่อยู่ภายในโบสถ์นั่นเอง วาดเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ส่วนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์ เลขเฮง วัดอุโปสถาราม และภาพปลงสังขาร ฝาผนังด้านบนเป็นภาพพระสาวกชุมนุม เลขเด็ด วัดอุโปสถาราม ส่วนทางฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระพุทธเจ้า และภาพชีวิตชาวบ้าน

วิธีไหว้พระขอพร
ธูป 3 ดอก หมายถึง การบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
เทียน 2 เล่ม หมายถึง พระธรรมวินัยหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ดอกไม้หรือพวงมาลัย หมายถึง การสักการะพระสงฆ์
น้ำเปล่า หมายถึง การระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้า
ผลไม้ และขนมหวาน (จะถวายหรือไม่ก็ได้)

สถานที่ขอหวย วัดอุโปสถาราม 2566

ที่อยู่วัดอุโปสถาราม

34 หมู่ 1 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://www.thetrippacker.com/,https://welovetogo.com/,https://www.huaykeys789.com

เว็บหวยอันดับหนึ่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn
❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …