สถานที่ขอหวย วัดเจ้าแม่อยู่หัว 2566 วัดดังทางใต้ ที่ต้องไปแวะกราบไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านเมืองโดยสิ่งที่นับถือกัน ของหลายคน

สถานที่ขอหวย วัดเจ้าแม่อยู่หัว 2566

สถานที่ขอหวย วัดเจ้าแม่อยู่หัว 2566 วัดแม่เจ้าอยู่หัว ที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ที่บริเวณอำเภอเชียรใหญ่ อยู่ในพื้นที่ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น วัดเก่าแก่ มานาน โดยมีประวัติอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยยังเป็น อาณาจักรตามพรลิงค์ คือ พระแม่เจ้าอยู่หัว ท่านนั้นเป็นถึง วัดคู่กับชาวอำเภอเชียรใหญ่ พระอัครมเหสี ของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่ ๕ ( สีหราช ) พระนางเลือดขาว เป็นอัครสาวิกา ผู้สร้างพุทธสถานไว้มากมายในแผ่นดินภาคใต้ พระนางเลือดขาว ( แม่เจ้าอยู่หัว ) ได้สร้างวัดแม่เจ้าอยู่หัวไว้ที่นี้ เพื่อเป็นอารามในการประพฤติ ธรรมใน พระนางเลือดขาวผู้สร้างวัด ยามที่ทรงชรา โดยมีองครักษ์ชื่อ ตาขุนวัง และ ตาขุนทวน สองขุนพลเป็นผู้อารักขา พร้อมกับราษฎรที่ศรัทธา ในตัวพระนางได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมา เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับบ้านเมือง

สถานที่ขอหวยดังภาคใต้ วัดพระนางเลือดขาว 2566 บรรดาคอหวยไม่ควรพลาดส่องเลขเด็ด 2566

สถานที่ขอหวย วัดเจ้าแม่อยู่หัว 2566

ประวัติ วัดเจ้าแม่อยู่หัว

หลังจากที่พระแม่เจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนม์ พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ทรงได้ก่อพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระอัฐฐิ สถานที่ขอหวย นครศรีธรรมราช ของพระนางฯ และสร้าง พระปฎิมาทำจาก สิ่งมีค่ามากมาย เพื่อบรรจุในพระเจดีย์ วัดแม่เจ้าอยู่หัว อยู่คู่กับชาวเชียรใหญ่ วัดเจ้าแม่อยู่หัว ชาวชะอวด ชาวหัวไทรมานาน ไม่ว่าผู้ใดเดือดร้อน เป็นพระสนมเอก ของพระเจ้าศรีธรรโศกราชประดิษฐานอยู่ แม่เจ้าอยู่หัว เป็นผู้ที่มีบารมี คุณธรรม จริยธรรมสูง มีเมตตาจิต วัดเจ้าแม่อยู่หัว เชียรใหญ่ ที่มั่นคงต่อประชาชนทั่วไปตั้งแต่ สถานที่ขอหวยภาคใต้ สมัยพระนางยังมีชีวิตอยู่ ไดช่วยเหลือเกื้อกูลขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของชาวบ้านทุกเขตแขวงที่พระนางอาศัยและเดินผ่าน ทำให้ประชาชนได้รับความร่มเย็นและเกิดศรัทธาต่อบารมีของพระนาง แม้พระนางจะสิ้นชีวิตแล้วก็ยังมีประชาชน ยังเคารพศรัทธาและความเชื่อมั่นในบารมี มาบนบานศาลกล่าว ก็จะสมปรารถนาทุก วัดเจ้าแม่อยู่หัว นครศรีธรรมราช ประการ ด้วยเชื่อมั่น ศรัทธาในความเมตตาของพระแม่เจ้าอยู่หัว วัดแม่เจ้าอยู่หัว ยังคงรอคอยให้ ลูกหลานชาวเมืองคอน ได้เข้าไปสักการะ อัครเมหสีผู้ใจบุญ พระนางเลือดขาว และรำลึกถึงบรรพสตรีผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่แผ่นดินปักษ์ใต้โดยสืบมามิรู้คลาย

วิธีกราบสักการะ ขอพร

สักการะในรูปแบบเหมือนกับการเข้าวัด การกราบไหว้ สักการะองค์พระแบบ พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดย จุดธูปเทียน พร้อมดอกไม้ มากราบไหว้ขอพระ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต พร้อมทั้งใครที่มีปัญหาเดือดร้อน ส่วนมากจะทำการบนขอพรในสิ่งที่ต้องการ กับเจ้าแม่อยู่หัว แห่งนี้

สถานที่ขอหวย วัดเจ้าแม่อยู่หัว 2566

สถานที่ตั้ง วัดเจ้าแม่อยู่หัว

แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://www.facebook.com/vanvipnakhon , https://thailandtourismdirectory.go.th , huaykeys789.com

เว็บหวยอันดับหนึ่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn
❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …